Thằng bé ngồi ghế nhựa hút thuốc như đang có nhiều tâm sự

Thằng bé ngồi ghế nhựa hút thuốc như đang có nhiều tâm sự

Đời ai cũng có nhiều tâm sự chỉ biết giãi bày với khói thuốc.