Thành Lộc giả gái nói dễ xợ

Thành Lộc giả gái nói dễ xợ

Đây là bạn khi thấy cái gì đó làm mình chướng tai gai mắt.