Thành Lộc giả gái nói dễ xợ

Thành Lộc giả gái nói dễ xợ

Thành Lộc giả gái nói dễ xợ

Đây là bạn khi thấy cái gì đó làm mình chướng tai gai mắt.