Thật đúng là gia môn bất hạnh

Thật đúng là gia môn bất hạnh

Thật đúng là gia môn bất hạnh

Gia đình không hạnh phúc khi có một đứa con như mày.

Meme liên quan: