Thứ này phải đem chôn mới được - đào hố chôn

Thứ này phải đem chôn mới được - đào hố chôn

Không thể để nó tồn tại trên cõi đời này được. Em bé cầm xẻng đào hố chôn.