Thưa quý tòa, tôi có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng

Thưa quý tòa, tôi có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng

Thưa quý tòa, tôi có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng

Làm gì thì làm cứ phải chụp ảnh màn hình đã rồi tính sau.