Lá bài ma thuật thì ra mày chọn cái chết - gấu mắt rực sáng

Lá bài ma thuật thì ra mày chọn cái chết - gấu mắt rực sáng

À thì ra mày chọn cái chết? Thôi để bố tiễn mày 1 bước.

Xem thêm: