Vì sao anh nghiện thuốc lá? Vì trong thuốc lá có nicôteen

Vì sao anh nghiện thuốc lá? Vì trong thuốc lá có nicôteen

Vì sao anh nghiện thuốc lá? Vì trong thuốc lá có nicôteen

Pha chơi chữ đi vào lòng đất của thầy ông nội.

Meme liên quan: