4 người thỏ đánh bạn đến đỏ người, hằn vết tay

4 người thỏ đánh bạn đến đỏ người, hằn vết tay

Khi ai đó phát biểu quá ngu hoặc ai đó quá hư phải bị cả nhóm phạt. Xem phiên bản khác của người thỏ đánh bạn tại đây. ảnh nhiều người thỏ đánh vào tay đỏ da

Xem thêm: