9 câu nói bất hủ của cô Phương Hằng

9 câu nói bất hủ của cô Phương Hằng

9 câu nói bất hủ của cô Phương Hằng

Bà chúa văn học, thánh nhân ngôn từ, chúa tễ con chữ, trùm hệ đảo vần: - Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm - Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về - Thần Điêu Đại Bịp - Những nơi không an toàn là những nơi mà nguy hiểm nhứt - Một mét vuông 3 4 thằng lừa đảo - Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt - Công ty trách nhiệm hữu hạn MỘT MÌNH TAO - Chúng ta ai cũng bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa - Khinh địch dễ hửi địt

Meme liên quan: