Chị không muốn nhiều chuyện nhưng mà chuyện nhiều nên phải nói

Chị không muốn nhiều chuyện nhưng mà chuyện nhiều nên phải nói

Chị không muốn nhiều chuyện nhưng mà chuyện nhiều nên phải nói

Chuyện gì cũng phải để chị nhúng mồm vào.

Meme liên quan: