Á mù mắt quá - đưa tay chọc vào mắt

Á mù mắt quá - đưa tay chọc vào mắt

Không muốn chứng kiến thêm điều gì bây giờ nữa.

Xem thêm: