Alo tạo hóa hả, tới mà coi thất bại của mình nè

Alo tạo hóa hả, tới mà coi thất bại của mình nè

Sao lại để cái thứ này tồn tại trên đời lâu vậy chứ?

Xem thêm: