Anh da đen hút thuốc khóc thành dòng

Anh da đen hút thuốc khóc thành dòng

Có lẽ nỗi đau trong anh là quá lớn.

Xem thêm: