Anh da đen hút thuốc khóc thành dòng

Anh da đen hút thuốc khóc thành dòng

Anh da đen hút thuốc khóc thành dòng

Có lẽ nỗi đau trong anh là quá lớn.

Xem thêm: