Chim cánh cụt đùa không vui, tôi đã căng

Chim cánh cụt đùa không vui, tôi đã căng

Chim cánh cụt đùa không vui, tôi đã căng

Cái gì cũng có giới hạn của nó, căng vừa thôi.

Meme liên quan: