Ba con gián mắt sáng chói cười nham nhở

Ba con gián mắt sáng chói cười nham nhở

Ba con gián mắt sáng chói cười nham nhở

Đây là khi bạn đang cãi nhau mà thấy được lỗi chính tả của đối thủ.