Lá bài ma thuật Đéo Ai Quan Tâm

Lá bài ma thuật Đéo Ai Quan Tâm

Lá bài ma thuật Đéo Ai Quan Tâm

Thẻ bài này xuất hiện khi một người nào đó nói về một điều gì đó nhưng mọi người không ai quan tâm đến nó, làm người đó câm mẹ nó mồm trong 5 phút.

Meme liên quan: