Bé gái áo đỏ nói chung là buồn

Bé gái áo đỏ nói chung là buồn

Một khi buồn rồi thì chuyện gì cũng sẽ không quan tâm đến nữa.