Bé gái áo đỏ nói chung là buồn

Bé gái áo đỏ nói chung là buồn

Bé gái áo đỏ nói chung là buồn

Một khi buồn rồi thì chuyện gì cũng sẽ không quan tâm đến nữa.