Bị mẹ đập - Mày khóc tao đập tiếp

Bị mẹ đập - Mày khóc tao đập tiếp

Bé gái bị mẹ đập khóc nhưng mẹ dọa khóc thì đập tiếp thì phải cười trong nước mắt.