Cái đầu nho nhỏ chứa đầy nghi ngờ lớn

Cái đầu nho nhỏ chứa đầy nghi ngờ lớn

Sống là phải nghi ngờ nhiều vào thì mới tốt đẹp được.

Xem thêm: