Cẩm Lan xin phép được cười nửa miệng

Cẩm Lan xin phép được cười nửa miệng

Chứ mà cười hết mình thì nó không xứng đáng đâu nha nha nha.

Xem thêm: