Cầm phóng lợn hỏi vừa nói gì đấy?

Cầm phóng lợn hỏi vừa nói gì đấy?

Cầm phóng lợn hỏi vừa nói gì đấy?

Thứ giết chết chúng ta không phải là kỷ niệm mà là phóng lợn.

Meme liên quan: