Cheems lên đạn súng nói tôi căn bản là khá phẫn nộ

Cheems lên đạn súng nói tôi căn bản là khá phẫn nộ

Cheems lên đạn súng nói tôi căn bản là khá phẫn nộ

Nói một câu nữa xem là có vỏ đạn rớt xuống đất liền.

Meme liên quan: