Chó bị bóp mồm: im, mày nói câu này cả chục lần rồi đó

Chó bị bóp mồm: im, mày nói câu này cả chục lần rồi đó

Chó bị bóp mồm: im, mày nói câu này cả chục lần rồi đó

Ngậm cái mồm lại đi được rồi đó con chó.

Meme liên quan: