Chó đưa chân đu cành cây nghĩ mà chán

Chó đưa chân đu cành cây nghĩ mà chán

Chó đưa chân đu cành cây nghĩ mà chán

Người già cũng hay dùng meme này comment với nhau.