Chó trố mắt gì zạ, hông biết gì hết

Chó trố mắt gì zạ, hông biết gì hết

Chó trố mắt gì zạ, hông biết gì hết

Xem như nãy giờ em chưa có làm gì hết nhaaaaa.

Meme liên quan: