Chú chó khóc nước mắt chảy thành sông

Chú chó khóc nước mắt chảy thành sông

Không gì có thể nói lên sự thống khổ này được.

Xem thêm: