Ếch xanh bĩu môi mắt nhìn khinh bỉ

Ếch xanh bĩu môi mắt nhìn khinh bỉ

Một cái nhìn không thể nào thân thiện hơn.

Xem thêm: