Chú mèo vàng bĩu môi nhìn ái ngại

Chú mèo vàng bĩu môi nhìn ái ngại

Cái nhìn của sự thương hại hay khinh thường?

Xem thêm: