Cô gái tóc ngắn nhe răng nói seriously?

Cô gái tóc ngắn nhe răng nói seriously?

Cái gì, bạn đang nói gì nghiêm túc vậy?