Cơm chó ngon thế nhở, cho con xin bát nữa đi

Cơm chó ngon thế nhở, cho con xin bát nữa đi

Cơm chó ngon thế nhở, cho con xin bát nữa đi

Ăn cơm chó quen rồi nên riết rồi cũng thấy ngon.