Dạ mời bạn cút lẹ đi cái

Dạ mời bạn cút lẹ đi cái

Gặp người khôn quá mà quên hết mọi thứ xung quanh mình.