Danh sách những người nhớ sinh nhật tôi, chỉ có mẹ

Danh sách những người nhớ sinh nhật tôi, chỉ có mẹ

Cuối cùng thì mẹ vẫn là người yêu thương mình nhất.