Đừng nói gì, tôi chỉ muốn đi ỉa

Đừng nói gì, tôi chỉ muốn đi ỉa

Đừng nói gì, tôi chỉ muốn đi ỉa

Cậu bé áo thun trắng bịt tai không muốn nghe.