Đừng vội nóng, khoan đã người anh em

Đừng vội nóng, khoan đã người anh em

Đừng vội nóng, khoan đã người anh em

Người đàn ông đang cầm khoan, giờ khoan hay là khoan?