Em xinh đẹp đến mức tôi quên mất tính cách em tồi tệ như thế nào

Em xinh đẹp đến mức tôi quên mất tính cách em tồi tệ như thế nào

Em xinh đẹp đến mức tôi quên mất tính cách em tồi tệ như thế nào

Xinh đẹp là được, bất chấp!