FBI: chúng tôi cũng không biết nói gì trong trường hợp này

FBI: chúng tôi cũng không biết nói gì trong trường hợp này

FBI đang đọc tin nhắn của bạn và cũng không biết nói gì luôn.

Xem thêm: