Ghế váy sao - ghe vay sao - ghê vậy sao

Ghế váy sao - ghe vay sao - ghê vậy sao

Ghế váy sao - ghe vay sao - ghê vậy sao

Quả là bậc thầy chơi chữ.

Meme liên quan: