HLV Park Hang Seo nói trận tối nay nắm chắc 2 trái trong tay

HLV Park Hang Seo nói trận tối nay nắm chắc 2 trái trong tay

HLV Park Hang Seo nói trận tối nay nắm chắc 2 trái trong tay

Đúng thật sự là nắm chắc 2 trái trong tay.