Khi rớt tốt nghiệp: Rời nhà đi con

Khi rớt tốt nghiệp: Rời nhà đi con

Các địa điểm có thể có mặt trong phim: Cầu Sài Gòn, cầu Chương Dương, cầu Long Biên, cầu Nhật Tân...

Xem thêm: