Kim Jon Un và các tướng lĩnh Triều Tiên xem cô Phương Hằng livestream

Kim Jon Un và các tướng lĩnh Triều Tiên xem cô Phương Hằng livestream

Kim Jon Un và các tướng lĩnh Triều Tiên xem cô Phương Hằng livestream

Tạm gác chiến tránh ngồi hít hà drama từ phía Việt Nam.