Là ai? Ai muốn mắc kẹt trong lâu đài tình ái?

Là ai? Ai muốn mắc kẹt trong lâu đài tình ái?

Là ai? Ai muốn mắc kẹt trong lâu đài tình ái?

Nói nhanh lên đừng để anh phải dùng roi da.

Meme liên quan: