Lá bài ma thuật ném dép lào

Lá bài ma thuật ném dép lào

Dép lào Thanos, sẽ dùng sức mạnh của mình để làm cho dép bay vào mặt đối thủ.

Xem thêm: