Mày tin loz mày móp như cái thau này không?

Mày tin loz mày móp như cái thau này không?

Mày tin lon mày móp như cái thau này không? Cho nên tốt nhất nên im mồm lại ngay từ khi tao comment ảnh này. meme cầm thau méo

Xem thêm: