Mèo dựa đầu vào tường khóc

Mèo dựa đầu vào tường khóc

Mèo dựa đầu vào tường khóc

Sự mất mát này là quá lớn trong lòng ta.

Meme liên quan: