Mèo đưa nắm đấm: Giờ mày muốn bị múc như thế nào?

Mèo đưa nắm đấm: Giờ mày muốn bị múc như thế nào?

Giờ muốn bị múc hay bị cào mặt, chọn đi bro.