Mèo đưa tay chọc vào mắt bạn

Mèo đưa tay chọc vào mắt bạn

Này thì chọc mù mắt tao đi, cầu được ước thấy rồi nhé.