Mèo đứng giơ 2 nắm đấm muốn đánh nhau

Mèo đứng giơ 2 nắm đấm muốn đánh nhau

Mèo đứng giơ 2 nắm đấm muốn đánh nhau

Thằng cờ hó kia, ngon nhào vô đi hộ bố cái!

Meme liên quan: