Mèo ngồi khom lưng hỏi guể?

Mèo ngồi khom lưng hỏi guể?

Mèo ngồi khom lưng hỏi guể?

Guể, nị sua sẩm ma hảo a?

Meme liên quan: