Mèo nói ngồi dậy đi em, thứ anh cần là nụ cười

Mèo nói ngồi dậy đi em, thứ anh cần là nụ cười

Mèo nói ngồi dậy đi em, thứ anh cần là nụ cười

Đừng nghĩ anh đam mê sắc dụng, anh chỉ đam mê niềm hạnh phúc của em!

Meme liên quan: