Thời sự VTV1: đâm chết bạn vì troll trận thua của MU

Thời sự VTV1: đâm chết bạn vì troll trận thua của MU

Thời sự VTV1: đâm chết bạn vì troll trận thua của MU

Dùng để comment khi ai đó cố tình troll MU quá nhiều.

Meme liên quan: